Whiteout

Whiteout – traped two days in Greenland
A story tould in sound, light and space.

Idé, VisuelKoncept, director
Lisbeth Burian 


Dokumentary recording, tekst, edditing
Rikke Houd

Visuelkoncept, lightdesign
Åsa Frankenberg 


Spacecial sounddesign 
Jes Theede

Music
Mark Solborg

Photo
Raphael F. Solholm

Craftsman
Asger Mortensen


Prolog voice
Konrad Nuka Godfredsen

Womensvoice
Rikke Houd

radioreporter
Nukaka Coster-Waldau

translator Østgrønlandsk-Dansk
Ruutu Olsen

windsounds, Song
Sangcoir Inngeratsiler, recorded by Jón Hallur Stefánsson Polar Radio Workshops 2005

Konsultent, edditing, Dramaturgi
Jón Hallur Stéfansson 


Arkivrecordings
Poul Rovsing-Olsen, Henning Rovsing-Olsen, William Thalbitzer m.fl.

Thank you to everybody who helped and chared their stories from Tasillaq og Kulusuk.

Langt fra København ligger et sted, der for mig tidligere var som en hvid plet på landkortet. Østgrønland. Også kaldet Tunu – bagsiden. Det er en kyst, der strækker sig fra, hvad der svarer til en afstand fra København til Nilens delta, og den er i dag befolket af omkring 4000 mennesker.
 Det er et sted jeg rejste til i fantasien, da jeg som lille sad i
 min farfars grønne sønderjyske stue og læste hans bøger om ukendte, hemmelighedsfulde steder i verden.
 Idéen til denne forestilling bunder i en længsel og nysgerrighed efter at opleve dette sted, som jeg rejste til i fantasien dengang, et ønske om at fylde den hvide plet med billeder, historier og stemmer.
Da Gustav Holm kom frem til Østgrønland i 1884, levede der knap 500 inuitter på den lange kyst. Her havde de levet isoleret i over 4000 år. Det er gået stærkt siden Gustav Holm kom med sin konebådsekspedition for 140 år siden. Så mange af de gamle stemmer er forsvundet. Stemmer, der fortalte om den ånd, der er i alt, om en gammel, gammel verden og en natur, der sætter nogle barske rammer for livet.
Jeg rejste til Østgrønland sammen med radiofortælleren Rikke Houd for at samle materiale til denne forestilling.
Vi ledte efter de stemmer og steder, der var forbundet
 til den urgamle verden, til naturen, til stedet og dets ånd
og univers. Vi ledte efter de historier vi følte gemte sig i vinden, klippesprækkerne, i væggene, i de forladte huse
 og i menneskerne der. Vi vendte hjem med interviews, lydoptagelser, fotos, objekter og indtryk. Da vi kom tilbage til København ledte vi videre i arkiver og bøger, og fandt nogle af de ældste lydoptagelser fra Grønland, indspillet i Østgrønland i 1905. Optagelser af stemmer, der for et øjeblik lader os rejse igennem en tidssprække til den viden, kosmologi og levemåde, der har sikret overlevelsen i Østgrønlands barske natur i tusindvis af år.
Der er mange emner, der presser sig på når man fortæller en historie fra Grønland. Kolonihistorie, sociale problemer, klimaforandring, arktisk territoriekrig om råstoffer og landegrænser er nogle blandt mange. Vi valgte at lade disse emner træde i baggrunden og i stedet fokusere på de nære fortællinger og stemmer om dette sted og dets enorme væsen og ånd, for det er det, der står stærkest i vores møde med Østgrønland og østgrønlænderne.
Whiteout er to døgn fortættet med dokumentariske stemmer og historier fra forskellige tider, der mødes i et fiktivt rum lidt ude i fremtiden. Skuespillere er erstattet med lyd og stemmer, lys, rum, og ny musik og det er i mødet med disse elementer, at historien og stedet er blevet fremkaldt.
 Jeg havde et ønske om at samle et stærkt hold af individuelle kunstnere til et kollektivt værk. Med Rikke Houds afsæt
 i de dokumentariske radiofortællinger har det været et interessant møde med en rumlig dramaturgi. Lysdesigner Åsa Frankenberg, der også tidligere har rejst i Grønland, og jeg har i et tæt samarbejde udviklet det visuelle koncept for rum og lys, parallelt med historierne. Mark Solborg har komponeret musik og lyd til forestillingen, med udgangspunkt i nye og gamle dokumentariske optagelser. Det rumlige lyddesign, multihøjtaler set-up og mix er skabt af Jes Theede.
Da jeg rejste i Grønland blev jeg mindet om, hvor skrøbeligt mennesket er, og samtidig blev jeg mindet om, hvilken vilje
 til overlevelse vi besidder – måske i kraft af de historier vi fortæller?

Lisbeth Burian
Idé, visuelt koncept, iscenesætter